Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 80 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-19
Data wydania:2010-02-02
Data wejscia w życie:2010-02-02
Data obowiązywania:2010-02-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 80 z 2010


Strona 1 z 40

Monitor Polski Nr 9                — 273 —                Poz. 80


80

UCHWAŁA Nr 20 RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. Zatwierdza się Plan pracy Komitetu do Spraw Europejskich na rok 2010, stanowiący załącznik do uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. (poz. 80)

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 80 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 84 z 20102010-02-19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 83 z 20102010-02-19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lutego 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 82 z 20102010-02-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 81 z 20102010-02-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 79 z 20102010-02-19

  Uchwała Nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 78 z 20102010-02-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 77 z 20102010-02-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 37 poz. 519

  Uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski 2010 nr 89 poz. 1032

  Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 554

  Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.