Logowanie

Monitor Polski Nr 99, poz. 1157 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-23
Data wydania:2010-12-13
Data wejscia w życie:2010-12-13
Data obowiązywania:2010-12-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 99, poz. 1157 z 2010


Monitor Polski Nr 99                — 5235 —                Poz. 1157


1157

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Marka Jerzego Cebuli wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Klaudiusza Balcerzaka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

pobierz plik

Monitor Polski Nr 99, poz. 1157 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1173 z 20102010-12-23

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1172 z 20102010-12-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1171 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1170 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1169 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1168 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1167 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1166 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1165 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1164 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1163 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1162 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1161 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1160 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 14 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1159 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1158 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1156 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.