Logowanie

Monitor Polski Nr 82, poz. 832 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-13
Data wydania:2011-08-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 82, poz. 832 z 2011


Monitor Polski Nr 82                — 6579 —                Poz. 832


832

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust.  1 ustawy z  dnia 20  czerwca 1985  r. o  prokuraturze (Dz.  U. z  2008  r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:

1)

W  wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostało zwolnione stanowisko oficerskie prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Prokurator Generalny: A. Seremet

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 82, poz. 832 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 835 z 20112011-09-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 834 z 20112011-09-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020"

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 833 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 831 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 830 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 829 z 20112011-09-13

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 828 z 20112011-09-13

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 827 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-27-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 826 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-26-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.