Logowanie

Monitor Polski ROK 2014 NR 0

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1226 z 20142014-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1225 z 20142014-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1224 z 20142014-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1223 z 20142014-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego


 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1222 z 20142014-12-30

  Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1221 z 20142014-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1220 z 20142014-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1219 z 20142014-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1218 z 20142014-12-24

  Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1217 z 20142014-12-23

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1216 z 20142014-12-23

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1215 z 20142014-12-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1214 z 20142014-12-22

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1213 z 20142014-12-22

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1212 z 20142014-12-18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1211 z 20142014-12-18

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1210 z 20142014-12-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1209 z 20142014-12-17

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1208 z 20142014-12-17

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1207 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1206 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1205 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1204 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1203 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1202 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1201 z 20142014-12-16

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1200 z 20142014-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1199 z 20142014-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1198 z 20142014-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1197 z 20142014-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1196 z 20142014-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1195 z 20142014-12-16

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1194 z 20142014-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1193 z 20142014-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1192 z 20142014-12-16

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1191 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1190 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1189 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1188 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1187 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1186 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Żaczka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1185 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1184 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Jacka Żylińskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1183 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1182 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Witki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1181 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Adamczak

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1180 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1179 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Rębka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1178 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1177 z 20142014-12-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1176 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1175 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1174 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1173 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1172 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1171 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1170 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1169 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1168 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1167 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1166 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1165 z 20142014-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1164 z 20142014-12-12

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1163 z 20142014-12-12

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1162 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1161 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1160 z 20142014-12-12

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1159 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1158 z 20142014-12-11

  Komunikat nr 12/2014(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1157 z 20142014-12-11

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1156 z 20142014-12-11

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1155 z 20142014-12-11

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1154 z 20142014-12-11

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1153 z 20142014-12-11

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1152 z 20142014-12-11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1151 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1150 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1149 z 20142014-12-08

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1148 z 20142014-12-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1147 z 20142014-12-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1131-22-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1146 z 20142014-12-04

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1145 z 20142014-12-04

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1144 z 20142014-12-04

  Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1143 z 20142014-12-04

  Uchwała Rady Ministrów nr 235 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1142 z 20142014-12-04

  Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1141 z 20142014-12-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. nr 1130-17-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1140 z 20142014-12-03

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1139 z 20142014-12-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. nr 1131-20-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1138 z 20142014-12-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. nr 1131-15-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1137 z 20142014-12-03

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1136 z 20142014-12-03

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1135 z 20142014-12-03

  Zarządzenie nr 23/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” – Grzegorz Ciechowski

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1134 z 20142014-12-01

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1133 z 20142014-12-01

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1132 z 20142014-12-01

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1131 z 20142014-11-28

  Zarządzenie nr 21/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Jadwiga Andegaweńska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1130 z 20142014-11-28

  Zarządzenie nr 22/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – brakteat Leszka Białego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1129 z 20142014-11-28

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1128 z 20142014-11-28

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1127 z 20142014-11-27

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1126 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1125 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1124 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1123 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1122 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1121 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1120 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1119 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1118 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1117 z 20142014-11-27

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „KIC 2014 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1116 z 20142014-11-27

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1115 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1114 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1113 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1112 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1111 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1110 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1109 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1108 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1107 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1106 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1105 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1104 z 20142014-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1103 z 20142014-11-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bolesława Grasia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1102 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1101 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1100 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1099 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1098 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1097 z 20142014-11-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1096 z 20142014-11-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1095 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1094 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1093 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1092 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1091 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1090 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1089 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1088 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1087 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1086 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1085 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1084 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1083 z 20142014-11-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisaną w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1082 z 20142014-11-24

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisana w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1081 z 20142014-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1080 z 20142014-11-21

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1079 z 20142014-11-19

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1078 z 20142014-11-18

  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1077 z 20142014-11-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1076 z 20142014-11-17

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1075 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1074 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1073 z 20142014-11-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1072 z 20142014-11-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1071 z 20142014-11-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1070 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1069 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1068 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1067 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1066 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1065 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1064 z 20142014-11-14

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1063 z 20142014-11-14

  Komunikat Nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1062 z 20142014-11-14

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1061 z 20142014-11-14

  Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1060 z 20142014-11-13

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1059 z 20142014-11-13

  Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1058 z 20142014-11-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1057 z 20142014-11-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo – Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1056 z 20142014-11-13

  Porozumienie z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo – Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1055 z 20142014-11-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1054 z 20142014-11-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1053 z 20142014-11-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1052 z 20142014-11-07

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1051 z 20142014-11-06

  Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1050 z 20142014-11-06

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OI ML)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1049 z 20142014-11-06

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1048 z 20142014-11-06

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1047 z 20142014-11-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1046 z 20142014-11-05

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1045 z 20142014-11-05

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Donalda Franciszka Tuska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1044 z 20142014-11-05

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1043 z 20142014-11-05

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010–2012

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1042 z 20142014-11-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20142014-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20142014-11-04

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20142014-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20142014-11-03

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20142014-11-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20142014-11-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1003 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1002 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1001 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1000 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 999 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 998 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 997 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 996 z 20142014-11-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 995 z 20142014-10-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 994 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 993 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 992 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 991 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 990 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 989 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 988 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 987 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 986 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 985 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 984 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 983 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 982 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 981 z 20142014-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 980 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 979 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 978 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 977 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 976 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 975 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 974 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 973 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 972 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 971 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 970 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 969 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 968 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 967 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 966 z 20142014-10-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 965 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 964 z 20142014-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-13-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 963 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 962 z 20142014-10-29

  Zarządzenie nr 20/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Królewski w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 961 z 20142014-10-29

  Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, z serii „Polscy Malarze XIX/XX wieku” – Józef Chełmoński

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 960 z 20142014-10-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 959 z 20142014-10-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 958 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 957 z 20142014-10-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 956 z 20142014-10-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 955 z 20142014-10-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 954 z 20142014-10-27

  Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 953 z 20142014-10-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 952 z 20142014-10-27

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 951 z 20142014-10-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 950 z 20142014-10-27

  Porozumienie z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 949 z 20142014-10-27

  Uchwała nr 175/2014 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 948 z 20142014-10-27

  Uchwała nr 134/2010 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 947 z 20142014-10-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 946 z 20142014-10-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 945 z 20142014-10-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 944 z 20142014-10-24

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 943 z 20142014-10-24

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 942 z 20142014-10-24

  Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 941 z 20142014-10-24

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 940 z 20142014-10-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 939 z 20142014-10-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 938 z 20142014-10-23

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 937 z 20142014-10-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 936 z 20142014-10-23

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 935 z 20142014-10-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 934 z 20142014-10-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 933 z 20142014-10-21

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 932 z 20142014-10-21

  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 931 z 20142014-10-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 930 z 20142014-10-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 929 z 20142014-10-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 928 z 20142014-10-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 927 z 20142014-10-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 926 z 20142014-10-17

  Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 925 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 924 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 923 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 922 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 921 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 920 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 919 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 918 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 917 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 916 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 915 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 914 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 913 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 912 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 911 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 910 z 20142014-10-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 909 z 20142014-10-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 908 z 20142014-10-16

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 907 z 20142014-10-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 906 z 20142014-10-15

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 905 z 20142014-10-15

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 904 z 20142014-10-15

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 903 z 20142014-10-15

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 902 z 20142014-10-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 901 z 20142014-10-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 900 z 20142014-10-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 899 z 20142014-10-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 898 z 20142014-10-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Manili dnia 27 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 897 z 20142014-10-14

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Manili dnia 27 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 896 z 20142014-10-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 895 z 20142014-10-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 894 z 20142014-10-13

  Komunikat Nr 10/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 893 z 20142014-10-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 892 z 20142014-10-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 891 z 20142014-10-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie na obszarze północnego Iraku i Syrii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 890 z 20142014-10-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1940

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 889 z 20142014-10-10

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 888 z 20142014-10-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 887 z 20142014-10-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 886 z 20142014-10-10

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 885 z 20142014-10-10

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 884 z 20142014-10-09

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 883 z 20142014-10-09

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 882 z 20142014-10-09

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 881 z 20142014-10-08

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 880 z 20142014-10-08

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 879 z 20142014-10-08

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 878 z 20142014-10-08

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 877 z 20142014-10-08

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 876 z 20142014-10-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 875 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisaną w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 874 z 20142014-10-07

  Zmiana umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisana w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 873 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisanym w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 872 z 20142014-10-07

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 871 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr 110-33-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 870 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-31-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 869 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-30-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 868 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-29-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 867 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-28-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 866 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-26-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 865 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-32-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 864 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-27-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 863 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-17-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 862 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-14-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 861 z 20142014-10-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-11-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 860 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-25-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 859 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-24-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 858 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 857 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-21-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 856 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-19-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 855 z 20142014-10-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-18-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 854 z 20142014-10-02

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w 25. rocznicę powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 853 z 20142014-10-02

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 852 z 20142014-10-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 851 z 20142014-10-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 850 z 20142014-10-01

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczące utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 849 z 20142014-10-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 848 z 20142014-10-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-20-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 847 z 20142014-10-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-16-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 846 z 20142014-10-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-15-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 845 z 20142014-10-01

  Uchwała nr 5/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 844 z 20142014-09-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 843 z 20142014-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 842 z 20142014-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 841 z 20142014-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 840 z 20142014-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 839 z 20142014-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 838 z 20142014-09-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 837 z 20142014-09-29

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 836 z 20142014-09-29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 835 z 20142014-09-26

  Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 834 z 20142014-09-26

  Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 833 z 20142014-09-26

  Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 832 z 20142014-09-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 831 z 20142014-09-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 września 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 830 z 20142014-09-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 829 z 20142014-09-25

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 828 z 20142014-09-25

  Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 827 z 20142014-09-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 826 z 20142014-09-25

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 825 z 20142014-09-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-23-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 824 z 20142014-09-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-24-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 823 z 20142014-09-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. nr 1130-14-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 822 z 20142014-09-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 1130-13-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 821 z 20142014-09-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. nr 112-29-2014 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 820 z 20142014-09-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Rusieckiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 819 z 20142014-09-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 818 z 20142014-09-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Kloc

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 817 z 20142014-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-13-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 816 z 20142014-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-12-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 815 z 20142014-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 814 z 20142014-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 813 z 20142014-09-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 812 z 20142014-09-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 811 z 20142014-09-24

  Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 810 z 20142014-09-23

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 809 z 20142014-09-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 808 z 20142014-09-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 807 z 20142014-09-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 806 z 20142014-09-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 805 z 20142014-09-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-13-2014 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 804 z 20142014-09-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. nr 1131-12-2014 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 803 z 20142014-09-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 802 z 20142014-09-22

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 801 z 20142014-09-19

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 800 z 20142014-09-18

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 799 z 20142014-09-18

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 798 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-10-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 797 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 110-09-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 796 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 110-08-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 795 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 110-07-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 794 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-06-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 793 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-05-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 792 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-04-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 791 z 20142014-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-03-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 790 z 20142014-09-18

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 789 z 20142014-09-17

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 788 z 20142014-09-16

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 787 z 20142014-09-16

  Uchwała Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 786 z 20142014-09-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 785 z 20142014-09-15

  Komunikat Nr 09/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 784 z 20142014-09-11

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 783 z 20142014-09-11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 782 z 20142014-09-11

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 781 z 20142014-09-11

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 780 z 20142014-09-09

  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 779 z 20142014-09-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 778 z 20142014-09-08

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 777 z 20142014-09-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 776 z 20142014-09-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 775 z 20142014-09-08

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 774 z 20142014-09-08

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 772 z 20142014-09-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 771 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 770 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 769 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 768 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 767 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 766 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 765 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 764 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 763 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 762 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 761 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 760 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 759 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 758 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 757 z 20142014-09-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 756 z 20142014-09-03

  Zarządzenie nr 17/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – brakteat Mieszka III Starego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 755 z 20142014-09-03

  Zarządzenie nr 16/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Ludwik Węgierski

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 754 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 753 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 752 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 751 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 750 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 749 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 748 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 747 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 746 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 745 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 744 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 743 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 742 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 741 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 740 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 739 z 20142014-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 738 z 20142014-09-02

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 737 z 20142014-08-29

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 736 z 20142014-08-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 735 z 20142014-08-28

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 734 z 20142014-08-28

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 733 z 20142014-08-28

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 732 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 731 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 730 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 729 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 728 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 727 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 726 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 725 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 724 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 723 z 20142014-08-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 722 z 20142014-08-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 721 z 20142014-08-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 720 z 20142014-08-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 719 z 20142014-08-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 718 z 20142014-08-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 717 z 20142014-08-26

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 716 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów „Oaza” w Wiśle

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 715 z 20142014-08-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 115-11-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 714 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 713 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 712 z 20142014-08-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. nr 1130-11-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 711 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 710 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 709 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 708 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 707 z 20142014-08-25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 706 z 20142014-08-25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 705 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 704 z 20142014-08-25

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 703 z 20142014-08-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. nr 112-17-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 702 z 20142014-08-22

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 701 z 20142014-08-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 700 z 20142014-08-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 699 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 698 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 697 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 696 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 695 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 694 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 693 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 692 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 691 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 690 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 689 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 688 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 687 z 20142014-08-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 686 z 20142014-08-21

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 685 z 20142014-08-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 684 z 20142014-08-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 683 z 20142014-08-18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 682 z 20142014-08-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 681 z 20142014-08-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 680 z 20142014-08-18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 679 z 20142014-08-14

  Komunikat Nr 08/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 678 z 20142014-08-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 677 z 20142014-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. nr 1130-12-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 676 z 20142014-08-14

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 675 z 20142014-08-14

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 674 z 20142014-08-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 673 z 20142014-08-13

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 672 z 20142014-08-13

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 671 z 20142014-08-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 670 z 20142014-08-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 141 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 669 z 20142014-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy operacji „Ostra Brama”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 668 z 20142014-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 667 z 20142014-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 666 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 665 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 664 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 663 z 20142014-08-11

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 662 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 661 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 660 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 659 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 658 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 657 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 656 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 655 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 654 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 653 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 652 z 20142014-08-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 651 z 20142014-08-11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 650 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 649 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 648 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 647 z 20142014-08-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Iwińskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 646 z 20142014-08-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia Romualda Traugutta w 150. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 645 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 644 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 643 z 20142014-08-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 642 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 641 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 640 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 639 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 638 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 637 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 636 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 635 z 20142014-08-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 634 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 633 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 632 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 631 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 630 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 629 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 628 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 627 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 626 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 625 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 624 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 623 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 622 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 621 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 620 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 619 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 618 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 617 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 616 z 20142014-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 615 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 614 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 613 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 612 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 611 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 610 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 609 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 608 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 607 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 606 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 605 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 604 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 603 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 602 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 601 z 20142014-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 600 z 20142014-08-04

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 599 z 20142014-08-01

  Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 598 z 20142014-07-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 597 z 20142014-07-29

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 596 z 20142014-07-29

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Akademickie Centrum Kreatywności”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 595 z 20142014-07-29

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 594 z 20142014-07-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 593 z 20142014-07-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisanym w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 592 z 20142014-07-29

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisany w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 591 z 20142014-07-29

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Generacja Przyszłości”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 590 z 20142014-07-29

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 589 z 20142014-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 588 z 20142014-07-24

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 587 z 20142014-07-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 586 z 20142014-07-24

  Zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 585 z 20142014-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 584 z 20142014-07-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 583 z 20142014-07-23

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 582 z 20142014-07-23

  Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 581 z 20142014-07-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 580 z 20142014-07-22

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 579 z 20142014-07-22

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 578 z 20142014-07-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 577 z 20142014-07-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 576 z 20142014-07-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 575 z 20142014-07-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 574 z 20142014-07-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 573 z 20142014-07-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 572 z 20142014-07-17

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 571 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 570 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 569 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 568 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 567 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 566 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 565 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 564 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 563 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 562 z 20142014-07-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 561 z 20142014-07-17

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 560 z 20142014-07-17

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 559 z 20142014-07-16

  Zarządzenie nr 14/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł „Patrioci 1944 Obywatele 2014”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 558 z 20142014-07-15

  Uchwała Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 557 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 556 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 555 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 554 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 553 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 552 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 551 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 550 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 549 z 20142014-07-14

  Komunikat Nr 07/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 548 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-8-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 547 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-9-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 546 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-10-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 545 z 20142014-07-14

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 30 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 544 z 20142014-07-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o pozbawieniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 543 z 20142014-07-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 542 z 20142014-07-09

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 541 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 540 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 539 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 538 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 537 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 536 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 535 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 534 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 533 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 532 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 531 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 530 z 20142014-07-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 529 z 20142014-07-07

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 528 z 20142014-07-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 527 z 20142014-07-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 526 z 20142014-07-07

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 525 z 20142014-07-07

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 524 z 20142014-07-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 523 z 20142014-07-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 522 z 20142014-07-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisanej w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 521 z 20142014-07-02

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisana w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 520 z 20142014-07-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 519 z 20142014-07-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w W arszawie dnia 24 października 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 518 z 20142014-07-01

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzona w Warszawie dnia 24 października 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 517 z 20142014-07-01

  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 516 z 20142014-07-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 515 z 20142014-07-01

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 514 z 20142014-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 513 z 20142014-06-27

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 512 z 20142014-06-27

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 511 z 20142014-06-27

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 510 z 20142014-06-27

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 509 z 20142014-06-27

  Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 508 z 20142014-06-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-11-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 507 z 20142014-06-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-10-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 506 z 20142014-06-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-12-2014 o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 505 z 20142014-06-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr 112-9-2014 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 504 z 20142014-06-24

  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 503 z 20142014-06-24

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 502 z 20142014-06-24

  Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 501 z 20142014-06-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 500 z 20142014-06-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 499 z 20142014-06-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 498 z 20142014-06-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr 1131-6-2014 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 497 z 20142014-06-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr 1130-9-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 496 z 20142014-06-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr 1130-8-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 495 z 20142014-06-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr 1130-7-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 494 z 20142014-06-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 493 z 20142014-06-20

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 492 z 20142014-06-18

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 491 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 490 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 489 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 488 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 487 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 486 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 485 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 484 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 483 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 482 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 481 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 480 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 479 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 478 z 20142014-06-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 477 z 20142014-06-17

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 476 z 20142014-06-17

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 475 z 20142014-06-17

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 474 z 20142014-06-17

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 473 z 20142014-06-17

  Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 472 z 20142014-06-16

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 471 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 470 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 469 z 20142014-06-16

  Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 468 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 467 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 466 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 465 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 464 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 463 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 462 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 461 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 460 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 459 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 458 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 457 z 20142014-06-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 456 z 20142014-06-16

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 455 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 454 z 20142014-06-13

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 453 z 20142014-06-13

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 452 z 20142014-06-12

  Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 451 z 20142014-06-11

  Komunikat Nr 06/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 450 z 20142014-06-11

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 449 z 20142014-06-10

  Zarządzenie Nr 13/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającej 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 448 z 20142014-06-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 447 z 20142014-06-10

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 446 z 20142014-06-10

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 445 z 20142014-06-09

  Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 444 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 443 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 442 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 441 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 440 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 439 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 438 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 437 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 436 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 435 z 20142014-06-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 434 z 20142014-06-09

  Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 433 z 20142014-06-06

  Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 432 z 20142014-06-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 431 z 20142014-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 115-7-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 430 z 20142014-06-05

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 429 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 428 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 427 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 426 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 425 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 424 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 423 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 422 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 20 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 421 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 420 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 419 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 418 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 417 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 416 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 415 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 414 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kosmy Tadeusza Złotowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 413 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 412 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Marii Wiśniewskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 411 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 410 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Stanisława Szejnfelda

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 409 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kajetana Rosatiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 408 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Mirosława Plury

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 407 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 406 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Ożoga

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 405 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Marii Łybackiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 404 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 403 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Kudryckiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 402 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 401 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dawida Bohdana Jackiewicza

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 400 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 399 z 20142014-06-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Sebastiana Dudy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 398 z 20142014-06-04

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 397 z 20142014-06-03

  Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 maja 2014 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 396 z 20142014-06-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 395 z 20142014-06-03

  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 394 z 20142014-06-03

  Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 393 z 20142014-06-03

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 392 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 391 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 390 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 389 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 388 z 20142014-06-03

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 387 z 20142014-06-03

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 386 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 385 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 384 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 383 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 382 z 20142014-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 381 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 380 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 379 z 20142014-05-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 378 z 20142014-05-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 377 z 20142014-05-27

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 376 z 20142014-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 375 z 20142014-05-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 374 z 20142014-05-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 373 z 20142014-05-23

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 372 z 20142014-05-23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 371 z 20142014-05-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 370 z 20142014-05-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 369 z 20142014-05-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 368 z 20142014-05-22

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 367 z 20142014-05-22

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 366 z 20142014-05-21

  Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 365 z 20142014-05-21

  Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 364 z 20142014-05-21

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 363 z 20142014-05-21

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 362 z 20142014-05-21

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 361 z 20142014-05-21

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 360 z 20142014-05-21

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 359 z 20142014-05-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 358 z 20142014-05-20

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w stulecie urodzin Jana Karskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 357 z 20142014-05-20

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 356 z 20142014-05-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 355 z 20142014-05-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 354 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 353 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 352 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 351 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 350 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 349 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 348 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 347 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 346 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 345 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 344 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 343 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 342 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 341 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 340 z 20142014-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 339 z 20142014-05-14

  Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – 25 lat wolności

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 338 z 20142014-05-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 337 z 20142014-05-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 336 z 20142014-05-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 335 z 20142014-05-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 334 z 20142014-05-14

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 333 z 20142014-05-13

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 332 z 20142014-05-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 331 z 20142014-05-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 330 z 20142014-05-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 329 z 20142014-05-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-4-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 328 z 20142014-05-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 327 z 20142014-05-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-2-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 326 z 20142014-05-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 325 z 20142014-05-13

  Komunikat Nr 05/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 324 z 20142014-05-08

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 323 z 20142014-05-08

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 322 z 20142014-05-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 321 z 20142014-05-06

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 320 z 20142014-05-06

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 319 z 20142014-05-02

  Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014–2017

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 318 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 317 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 316 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 315 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 314 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 313 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 312 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 311 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 310 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 309 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 308 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 307 z 20142014-04-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 306 z 20142014-04-29

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008–2013”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 305 z 20142014-04-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 304 z 20142014-04-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 303 z 20142014-04-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 302 z 20142014-04-29

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 301 z 20142014-04-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 300 z 20142014-04-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 299 z 20142014-04-28

  Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 298 z 20142014-04-25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 297 z 20142014-04-25

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 296 z 20142014-04-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 295 z 20142014-04-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Chełmońskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 294 z 20142014-04-24

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 293 z 20142014-04-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 292 z 20142014-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 291 z 20142014-04-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 290 z 20142014-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 289 z 20142014-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 288 z 20142014-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 287 z 20142014-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 286 z 20142014-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 285 z 20142014-04-22

  Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 284 z 20142014-04-22

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 283 z 20142014-04-22

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 282 z 20142014-04-18

  Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 281 z 20142014-04-17

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 280 z 20142014-04-16

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2010–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 279 z 20142014-04-16

  Uchwała Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytorialnego z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 278 z 20142014-04-15

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 277 z 20142014-04-15

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 276 z 20142014-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. nr 1130-5-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 275 z 20142014-04-15

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 274 z 20142014-04-14

  Komunikat Nr 04/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 273 z 20142014-04-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 272 z 20142014-04-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 271 z 20142014-04-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 1130-6-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 270 z 20142014-04-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 269 z 20142014-04-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 268 z 20142014-04-14

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Pośledniej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 267 z 20142014-04-14

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 266 z 20142014-04-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 265 z 20142014-04-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 264 z 20142014-04-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 263 z 20142014-04-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 262 z 20142014-04-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 261 z 20142014-04-04

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 260 z 20142014-04-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 4 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 259 z 20142014-04-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 258 z 20142014-04-04

  Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 257 z 20142014-04-04

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 256 z 20142014-04-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 255 z 20142014-04-01

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 254 z 20142014-04-01

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 253 z 20142014-04-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 252 z 20142014-04-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Jacka Kuronia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 251 z 20142014-04-01

  Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 250 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 249 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 248 z 20142014-03-31

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 247 z 20142014-03-31

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 246 z 20142014-03-31

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 245 z 20142014-03-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 244 z 20142014-03-28

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 243 z 20142014-03-28

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 242 z 20142014-03-28

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 241 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 240 z 20142014-03-25

  Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 239 z 20142014-03-25

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 238 z 20142014-03-25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 237 z 20142014-03-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 236 z 20142014-03-25

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 235 z 20142014-03-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 234 z 20142014-03-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Smolarza

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 233 z 20142014-03-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 232 z 20142014-03-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 231 z 20142014-03-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 230 z 20142014-03-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 115-1-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 229 z 20142014-03-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 228 z 20142014-03-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 227 z 20142014-03-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-2-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 226 z 20142014-03-21

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 225 z 20142014-03-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 224 z 20142014-03-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 223 z 20142014-03-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 222 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 221 z 20142014-03-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 1131-1-2014 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 220 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 219 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 218 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 217 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 216 z 20142014-03-20

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 215 z 20142014-03-20

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 214 z 20142014-03-19

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 213 z 20142014-03-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 212 z 20142014-03-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 211 z 20142014-03-18

  Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 210 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 209 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 208 z 20142014-03-18

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 207 z 20142014-03-18

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 206 z 20142014-03-14

  Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 205 z 20142014-03-13

  Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 204 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 203 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 202 z 20142014-03-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 201 z 20142014-03-13

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 200 z 20142014-03-13

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 199 z 20142014-03-13

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 198 z 20142014-03-13

  Komunikat Nr 03/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 197 z 20142014-03-12

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 196 z 20142014-03-10

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 195 z 20142014-03-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 194 z 20142014-03-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 193 z 20142014-03-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 192 z 20142014-03-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 191 z 20142014-03-10

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 190 z 20142014-03-10

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 189 z 20142014-03-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 188 z 20142014-03-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 187 z 20142014-03-07

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 186 z 20142014-03-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie solidarności z Ukrainą

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 185 z 20142014-03-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 184 z 20142014-03-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 183 z 20142014-03-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 182 z 20142014-03-05

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 181 z 20142014-03-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 180 z 20142014-03-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 179 z 20142014-03-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 178 z 20142014-03-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 177 z 20142014-03-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 176 z 20142014-03-04

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007–2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 175 z 20142014-03-04

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 174 z 20142014-03-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 173 z 20142014-03-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 172 z 20142014-03-04

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 171 z 20142014-03-04

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929–2013)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 170 z 20142014-03-03

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 169 z 20142014-03-03

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 168 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 167 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 166 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 165 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 164 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 163 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 162 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 161 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 160 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 159 z 20142014-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 158 z 20142014-02-27

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 157 z 20142014-02-20

  Zarządzenie Nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 156 z 20142014-02-20

  Zarządzenie Nr 5/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – denar Bolesława III Krzywoustego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 155 z 20142014-02-20

  Zarządzenie Nr 4/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Kazimierz Wielki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 154 z 20142014-02-20

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 153 z 20142014-02-19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 152 z 20142014-02-19

  Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 151 z 20142014-02-17

  Zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Zwierzęta świata” – konik polski

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 150 z 20142014-02-17

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 149 z 20142014-02-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 148 z 20142014-02-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 147 z 20142014-02-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 146 z 20142014-02-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 145 z 20142014-02-17

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 144 z 20142014-02-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 143 z 20142014-02-14

  Komunikat Nr 02/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 142 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 141 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 140 z 20142014-02-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 139 z 20142014-02-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 138 z 20142014-02-12

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 137 z 20142014-02-12

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 136 z 20142014-02-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 135 z 20142014-02-11

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 2014 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010–2013”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 134 z 20142014-02-11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 133 z 20142014-02-11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 132 z 20142014-02-11

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 131 z 20142014-02-10

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT – IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010–2013”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 130 z 20142014-02-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 129 z 20142014-02-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 128 z 20142014-02-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 127 z 20142014-02-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 126 z 20142014-02-07

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 125 z 20142014-02-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 124 z 20142014-02-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 123 z 20142014-02-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 122 z 20142014-02-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 121 z 20142014-02-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 120 z 20142014-02-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 119 z 20142014-02-05

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 118 z 20142014-02-04

  Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 117 z 20142014-02-04

  Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 116 z 20142014-02-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 115 z 20142014-02-04

  Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 114 z 20142014-02-03

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 113 z 20142014-02-03

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 112 z 20142014-02-03

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Generacja Przyszłości”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 111 z 20142014-01-31

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 110 z 20142014-01-31

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 109 z 20142014-01-31

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 108 z 20142014-01-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 107 z 20142014-01-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 106 z 20142014-01-31

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 105 z 20142014-01-31

  Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 104 z 20142014-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 103 z 20142014-01-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 102 z 20142014-01-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydarzeń na Ukrainie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 101 z 20142014-01-29

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 100 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 99 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 98 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 97 z 20142014-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 96 z 20142014-01-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2013 r

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 95 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 94 z 20142014-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 93 z 20142014-01-28

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010–2013”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 92 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 91 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 90 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-73-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 89 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 88 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-71-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 87 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 86 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-69-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 85 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 84 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 83 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 82 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 81 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 80 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 79 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-62-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 78 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 77 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 76 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 75 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-58-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 74 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 73 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-56-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 72 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-55-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 71 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-54-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 70 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-53-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 69 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-52-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 68 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 67 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 66 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-49-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 65 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-48-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 64 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-47-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 63 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 62 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-45-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 61 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-44-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 60 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-43-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 59 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-42-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 58 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-41-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 57 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 56 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-39-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 55 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-38-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 54 z 20142014-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-37-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 53 z 20142014-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 52 z 20142014-01-24

  Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 51 z 20142014-01-24

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 50 z 20142014-01-24

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 49 z 20142014-01-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 48 z 20142014-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 47 z 20142014-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 46 z 20142014-01-23

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Iuventus Plus”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 45 z 20142014-01-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 44 z 20142014-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 43 z 20142014-01-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 42 z 20142014-01-17

  Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł „Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 41 z 20142014-01-17

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 40 z 20142014-01-16

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 39 z 20142014-01-16

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 38 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 37 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-45-2013 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 36 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-44-2013 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 35 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-43-2013 o zwolnieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 34 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-42-2013 o zwolnieniu Dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 33 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-41-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 32 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-40-2013 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 31 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-39-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Lądowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 30 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-38-2013 o zwolnieniu Dowódcy Marynarki Wojennej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 29 z 20142014-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 1130-19-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 28 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 27 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 26 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 25 z 20142014-01-14

  Komunikat nr 01/2014 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 24 z 20142014-01-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 23 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 22 z 20142014-01-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 21 z 20142014-01-13

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 20 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 19 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 18 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 17 z 20142014-01-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 16 z 20142014-01-09

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 15 z 20142014-01-09

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 14 z 20142014-01-09

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 13 z 20142014-01-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-18-13 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 12 z 20142014-01-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-17-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 11 z 20142014-01-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-15-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 10 z 20142014-01-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-14-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 9 z 20142014-01-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 8 z 20142014-01-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 7 z 20142014-01-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 6 z 20142014-01-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-13-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 5 z 20142014-01-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. nr 1130-18-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 4 z 20142014-01-03

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 3 z 20142014-01-03

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 2 z 20142014-01-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1 z 20142014-01-03

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 773 z 20141014-09-08

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.