Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
Rozdział 4.

Terminy

Art. 164. Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia.

Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§ 2.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Art. 166. Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.

 Poprzedni rozdział:
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe
Następny rozdział:
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-02-21 nr 44 poz. 74

  Sprawa F-80/08 R: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 grudnia 2008 r. — Wenig przeciwko Komisji (Służba publiczna — (...)

 • Komunikat UE z 2009-02-21 nr 44 poz. 74

  Sprawa F-64/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-21 nr 170 poz. 21

  Sprawa T-433/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Davi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-21 nr 170 poz. 21

  Sprawa T-432/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Parlante przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.