Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1295 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-01
Data wydania:2007-09-20
Data wejscia w życie:2007-10-01
Data obowiązywania:2007-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1295 z 2007


1295

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 67, poz. 617 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 610) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Funkcjonariusz w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) generał: a) mężczyzna — 3 838,06 zł, b) kobieta — 3 887,93 zł,

2) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora: a) mężczyzna — 2 026,30 zł, b) kobieta — 2 024,58 zł,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika: a) mężczyzna — 1 991,80 zł, b) kobieta ———————

1)

2. Funkcjonariusz w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 937,86 zł,

2) kobieta — 1 936,14 zł.

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 913,31 zł,

2) kobieta — 1 911,59 zł.

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 843,51 zł,

2) kobieta — 1 841,79 zł.

5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1—4, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 306,80 zł.”. §

2. Równoważnik pieniężny w wysokości, o której mowa w § 1, przysługuje funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2007 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

— 1 990,08 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1295 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.