Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-26
Data wydania:2008-10-30
Data wejscia w życie:2008-12-11
Data obowiązywania:2008-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 207                — 11273 —                Poz. 1299


1299

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Por———————

1)

tu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto (Dz. U. Nr 86, poz. 954, z 2007 r. Nr 107, poz. 734 oraz z 2008 r. Nr 78, poz. 467). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. (poz. 1299)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDA¡SK IM. LECHA WAŁ¢SY Szczegółowy opis granic składu wolnocłowego Skład wolnocłowy zlokalizowany jest na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy składu wolnocłowego. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą są przechowywane u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Ministerstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian: Odloty Schengen

1) ekran konstrukcji rurowej ze stali nierdzewnej wypełniony płytą poliwęglanową o długości 3,6 metra oraz dwa przejścia o długości 1,45 metra;

2) ściana działowa, stała, szklona typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 15 metrów, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad parterem;

3) ściana działowa, stała, szklona typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 2,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad parterem;

4) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 3,6 metra, oddzielająca pomieszczenie urzędu celnego od pustki nad podjazdem pod Terminal;

5) ściana żelbetowa, zewnętrzna, o długości 21 metrów, oddzielająca pomieszczenie urzędu celnego i sklepu od pustki nad podjazdem pod Terminal;

6) ściana żelbetowa, zewnętrzna, o długości 3,5 metra, oddzielająca pomieszczenie sklepu od pustki nad podjazdem pod Terminal;

7) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 7,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad podjazdem pod Terminal;

8) ściana żelbetowa o długości 6,2 metra, oddzielająca pomieszczenie sanitarne strefy składu wolnocłowego i executive lounge od szybu instalacyjnego;

9) ściana żelbetowa o długości 3,6 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od szybu instalacyjnego;

10) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, z modułami pełnymi na profilach aluminiowych, o długości 6,8 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad podjazdem pod Terminal;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1307 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1306 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1305 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1304 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1303 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1302 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1301 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1298 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1297 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1296 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1293 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zmiana składu osobowego spółki jawnej

  Czy można zmienić ( rozszerzyć ) skład osobowy spółki jawnej i co należy w tym celu zrobić oraz od kiedy taka zmiana obowiązuje ( czy tą datę można dowolnie (...)

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

 • Odwołanie członka zarządu

  Jakie dokumenty (np. akt notarialny, itp.) są potrzebne do zmiany decyzją właściciela Prezesa Zarządu w sp. z o.o. oraz gdzie takie informacje powinny być zgłoszone (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.