Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1313 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-26
Data wydania:2010-10-04
Data wejscia w życie:2010-11-10
Data obowiązywania:2010-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1313 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 198                — 14406 —                Poz. 1313


1313

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się wykaz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji

1)

technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 86, poz. 790). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. (poz. 1313)

WYKAZ SPÓŁEK ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA, A TAKŻE SPÓŁEK REALIZUJĄCYCH OBRÓT Z ZAGRANICĄ TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ DLA UTRZYMANIA MIĘDZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA I. Spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa

1. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w Białych Błotach

2. Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy

3. Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A. w Tarnowie

4. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie

5. Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej

6. RADMOR S.A. w Gdyni

7. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

8. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w Niewiadowie

9. Zakłady Metalowe — Kraśnik Sp. z o.o. w Kraśniku

10. Zakład Mechaniczny S.A. w Zabrzu „BUMAR-MIKULCZYCE”

11. Zakład Mechaniczny „PZL-Wola” w Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach

12. Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle

13. Zakłady Tworzyw S.A. w Jaśle Sztucznych „GAMRAT”

14. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach

15. Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. w Radomiu

16. Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolechowie

17. Fabryka Łożysk Tocznych — KRAŚNIK S.A. w Kraśniku

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1313 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1320 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1319 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1318 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1317 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1316 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1315 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1314 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-12 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.