Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 175 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-03-21
Data wejscia w życie:1957-03-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 175 z 1957Monitor Polski Nr 24, poz. 175 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 173 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 170 z 1957

  Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 169 z 1957

  Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie dodatku przejściowego dla geodetów i klasyfikatorów zatrudnionych w resorcie rolnictwa przy pracach geodezyjnych urządzeniowo-rolnych na obszarach województw, w których nie mają miejsca stałego zamieszkania.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 168 z 1957

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 167 z 1957

  Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 172 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 174 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy i usługi w zakresie artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa resortu kolei prowadzące działalność na odcinku żywienia zbiorowego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 171 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministrowi Zdrowia do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych oraz cen robót (usług) wykonywanych przez podległe przedsiębiorstwa.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 166 z 1957

  Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie zmian w rozdzielnictwie materiałów w roku 1957.

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.