Logowanie

Monitor Polski ROK 1957 NR 24

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 173 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 175 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 170 z 1957

  Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 169 z 1957

  Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie dodatku przejściowego dla geodetów i klasyfikatorów zatrudnionych w resorcie rolnictwa przy pracach geodezyjnych urządzeniowo-rolnych na obszarach województw, w których nie mają miejsca stałego zamieszkania.


 • Monitor Polski Nr 24, poz. 168 z 1957

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 167 z 1957

  Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 172 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 174 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy i usługi w zakresie artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa resortu kolei prowadzące działalność na odcinku żywienia zbiorowego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 171 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministrowi Zdrowia do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych oraz cen robót (usług) wykonywanych przez podległe przedsiębiorstwa.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 166 z 1957

  Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie zmian w rozdzielnictwie materiałów w roku 1957.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.