Logowanie

Monitor Polski ROK 1991 NR 26

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 189 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w III kwartale 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 188 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 190 z 1991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 187 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.


 • Monitor Polski Nr 26, poz. 186 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 185 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 179 z 1991

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 182 z 1991

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 181 z 1991

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 184 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 183 z 1991

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 180 z 1991

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 178 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 177 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie środków na zapobieganie i leczenie uzależnienia i chorób będących następstwem palenia tytoniu.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.