Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 304 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-23
Data wydania:2003-04-17
Data wejscia w życie:2003-04-17
Data obowiązywania:2003-04-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 304 z 2003


304

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. Pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania. §


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 304 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 311 z 20032003-04-23

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 310 z 20032003-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 309 z 20032003-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 308 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 307 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 306 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 305 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 303 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 302 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 301 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 300 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 299 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 298 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 297 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 296 z 20032003-04-23

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 53

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego.

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 54

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 486

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 452

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.