Logowanie

Monitor Polski ROK 2003 NR 34

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 464 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 463 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 462 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 461 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego


 • Monitor Polski Nr 34, poz. 460 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 459 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 458 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 457 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 456 z 20032003-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 455 z 20032003-06-30

  Zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 454 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 453 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 452 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 451 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 450 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 449 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 448 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 447 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 446 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 445 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 444 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 443 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 442 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 441 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-13-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 440 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-12-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 439 z 20032003-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-11-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 438 z 20032003-06-30

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 437 z 20032003-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 436 z 20032003-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 435 z 20032003-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.