Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 77 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-04-01
Data wejscia w życie:1985-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 77 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 77 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 83 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 81 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 80 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 79 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 78 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 82 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

porady prawne online

Porady prawne

 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego (...)

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Wysokość emerytury na rękę

  Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną (...)

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

 • Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

  Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-10 poz. 778

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. sygn. akt P 35/10

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-03 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 1997-08-01 poz. 676

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.