Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 175 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-01-18
Data wejscia w życie:1996-04-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 175 z 1996


©Kancelaria Sejmu

Opracowano

na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 41, poz. 175

s. 1/1

USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Właściwy minister w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz Ministrem Finansów, na wniosek osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej utworzy jednostkę organizacyjną realizującą zadania wymienione w art. 2 ust. 2 lub ust. 3, może zastosować do tej jednostki określone przepisy niniejszej ustawy.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 175 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 180 z 1996

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 179 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 178 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 177 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 176 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.