Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 176 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-16
Data wejscia w życie:1996-04-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 176 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 16 lutego 1996 r. 

 

 

 n

  

  

 w

 

  

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 41, poz. 176

Art. 1. 

 

 

 

  

  

  

 

   

 !

  "#  $##% roku w Londynie. Art. 2. 

 

 

 

  

  

  

 

   

 !

  "& 

 $##" roku w Kopenhadze. Art. 3. 

   $'  

(

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 176 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 180 z 1996

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 179 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 178 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 177 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 175 z 1996

  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.