Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 349 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-15
Data wejscia w życie:2001-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 349 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 30                — 2197 —                Poz. 349


349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 20, poz. 175) w załączniku w ust. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) sprawdzenie rozkładu nierównomierności poprzecznej wypływu cieczy na całej długości belki polowej w sprzęcie polowym lub nierównomierności natężenia wypływu cieczy z poszczególnych rozpylaczy na całej długości belki polowej w sprzęcie polowym,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 349 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 344 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 348 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 343 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przewóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 342 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 347 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 350 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 352 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 346 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 345 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 351 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 341 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 340 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 339 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 338 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 337 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 336 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 335 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 334 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 333 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 332 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • PKD dla sprzedaży komputerów

  Poszukuje kodów PKD które pozwolą na sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów w tym sklepie oraz prowadzenie serwisu dla tego sprzętu.

 • Stawka VAT - doradztwo i usługi informatyczne

  Spółka z o.o. zamierza rozpocząć nowe działalności. Jakie są stawki podatku VAT na doradztwo (strategia itp.) i usługi informatyczne?

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Właściwa grupa KŚT

  Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć zestaw służący do przeprowadzania wideokonferencji?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-11 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Monitor Polski 2003 nr 23 poz. 339

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-20 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-31 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.