Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-16
Data wejscia w życie:2001-01-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2001


61

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — przewodnicząca, Wiesław Johann, Ferdynand Rymarz — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień,

protokolant: Joanna Szymczak,

2) art. 30 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930) z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka:

1. Art. 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 30 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2001 r. na rozprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: pytającego Sądu, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, co do zgodności:

1) art. 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930) z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Wiesław Johann Jadwiga Skórzewska-Łosiak Ferdynand Rymarz Jerzy Stępień

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 63 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 60 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.