Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-02-05
Data wejscia w życie:2002-03-05
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 13                — 772 —                Poz. 124


124

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Powołuje się Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja działa przy Radzie Ministrów. §

2. Do zadań Komisji należy wypracowywanie wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz zadań samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

1) określanie priorytetów gospodarczych i społecznych w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

2) ocenę funkcjonowania i warunków rozwoju systemu samorządu terytorialnego,

3) inicjowanie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.