Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1650 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-25
Data wydania:2000-03-24
Data wejscia w życie:2002-03-30
Data obowiązywania:2002-11-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1650 z 2002


1650

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 10 grudnia 1998 r. w Pradze został sporządzony Protokół dodatkowy nr 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Dziennik Ustaw Nr 195                — 12299 —                Poz. 1650


Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem dodatkowym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, — jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, — będzie niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 24 marca 2000 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1650 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1651 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1649 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1648 z 20022002-11-25

  Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1647 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym dotyczącym warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonym w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1646 z 20022002-11-25

  Porozumienie Administracyjne dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1645 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1644 z 20022002-11-25

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1643 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1642 z 20022002-11-25

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1219

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.