Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2004 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-30
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2004 z 2002


2004

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się automatyczną rejestrację w przywozie na polski obszar celny niektórych wyrobów włókienniczych, polegającą na rejestracji przez organ celny przywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 237                — 15359 —                Poz. 2004


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2004)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2004 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2018 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2017 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2016 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2015 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2014 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2013 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2012 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2011 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2010 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2009 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2008 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2007 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2006 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2005 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2003 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2002 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2001 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-02 poz. 871

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

 • Komunikat UE z 2008-12-11 nr 316 poz. 17

  Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych — Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1907

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Komunikat UE z 2008-02-15 nr 41 poz. 8

  Zawiadomienie dla importerów — Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.