Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 663 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-11
Data wydania:2002-05-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 663 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 71                — 4995 —                Poz. 663


663

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 13, poz. 122): a) w poz. 62 zamiast wyrazów „Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn «FUMIS-bumar» Sp. z o.o.” powinny być wyrazy „Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn «FUMIS-bumar» Sp. z o.o. w Wadowicach”, b) w poz. 68 zamiast wyrazów „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego OBRUM w Gliwicach” powinny być wyrazy „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach”, c) w poz. 95 zamiast wyrazów „Zakład Energetyczny Lublin «LUBZEL» S.A. w Lublinie” powinny być wyrazy „Lubelskie Zakłady Energetyczne «LUBZEL» S.A. w Lublinie”, d) w poz. 109 zamiast wyrazów „Dyrekcja Eksploatacji Cystern S.A. w Warszawie” powinny być wyrazy „Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. w Warszawie”;

2) w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu (Dz. U. Nr 55, poz. 485) w lp. 35 zamiast wyrazu „Luriskol” powinien być wyraz „Luviskol”;

3) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego (Dz. U. Nr 55, poz. 488) w § 2 zamiast wyrazu „rezerw” powinien być wyraz „rezerwę”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 663 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 662 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 661 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 660 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 659 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 658 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 656 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 655 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 654 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 653 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.