Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 781 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-26
Data wydania:2002-06-19
Data wejscia w życie:2002-06-26
Data obowiązywania:2002-06-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 781 z 2002


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 86                — 5723 —                Poz. 781


781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych,

2) sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych,

3) formy i terminy przekazywania danych rynkowych. § 2.

1. Szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych obejmuje dane w zakresie:

1) poziomu ceny: a) skupu, b) sprzedaży, c) giełdowej, d) targowiskowej, e) hurtowej, f) producenta, g) importera,

2) wielkości obrotu.

2. Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą rynku:

1) wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) — d) oraz w pkt 2,

2) drobiu, roślin oleistych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)—c) oraz w pkt 2,

3) jaj spożywczych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2,

4) baraniny — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz w pkt 2,

5) cukru — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz w pkt 2,

6) mleka — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 2,

7) owoców i warzyw — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d)—f) oraz w pkt 2,

8) kwiatów — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f) i g) oraz w pkt

2.

3. Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych dla tych artykułów są określone w załączniku do rozporządzenia. §

3. Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), stanowi średnią cenę netto otrzymywaną przez

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 781 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 20022002-06-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 33/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 788 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 787 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 786 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 785 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 784 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 783 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 782 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 780 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 779 z 20020202-06-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.