Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-31
Data wydania:2003-01-30
Data wejscia w życie:2003-02-01
Data obowiązywania:2003-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2003


137

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: §

1. Określone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, ———————

1)

z późn. zm.2) odsetki ustawowe ustala się od dnia 1 lutego 2003 r. w wysokości 13% w stosunku rocznym. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 41, poz. 225 i Nr 57, poz. 338, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 70, Nr 19, poz. 116, Nr 28, poz. 166, Nr 41, poz. 241 i Nr 82, poz. 478, z 1991 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 82, poz. 367, z 1992 r. Nr 60, poz. 304, z 1993 r. Nr 33, poz. 148, z 1995 r. Nr 141, poz. 694, z 1996 r. Nr 151, poz. 713, z 1998 r. Nr 45, poz. 270, z 1999 r. Nr 7, poz. 52 i Nr 43, poz. 429, z 2000 r. Nr 90, poz. 996, z 2001 r. Nr 143, poz. 1612 oraz z 2002 r. Nr 117, poz. 1009.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Żądanie odsetek od odsetek w procesie

  W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem (...)

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Wysokość żądanych odsetek

  Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

 • Sposób naliczania ustawowych odsetek

  Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.