Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 364 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-28
Data wydania:2006-03-22
Data wejscia w życie:2006-03-28
Data obowiązywania:2006-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 364 z 2006


364

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 13, poz. 113) w załączniku nr 7 w zestawach nr 1 i 2 wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

Dziennik Ustaw Nr 50

1) lp. 25 otrzymuje brzmienie: 1 25 2 Koszula wyjściowa biała 3 szt. 4 1 5 2                — 2122 —                Poz. 364


6 Szef Agencji Wywiadu, zastępcy Szefa Agencji Wywiadu i funkcjonariusze w stopniu generała brygady — 2 szt. na 2 lata

2) lp. 43 otrzymuje brzmienie: 1 43 2 Teczka skórzana z aktówką 3 szt. 4 1 5 6 6 Szef Agencji Wywiadu, zastępcy Szefa Agencji Wywiadu i funkcjonariusze w stopniu generała brygady — 2 szt. na 2 lata

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 364 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 372 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 371 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 370 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 369 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 368 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 367 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 366 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 365 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 363 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 362 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 361 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 360 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 110

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-18 poz. 623

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 338

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.