Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1090 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-28
Data wydania:2007-07-30
Data wejscia w życie:2007-09-12
Data obowiązywania:2007-08-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1090 z 2007


1090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku ———————

1)

noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 73, poz. 660) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,3) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego na stanowisku służbowym, którego zajmowanie wymaga występowania w ubiorze cywilnym, określonym odpowiednio przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1090 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1095 z 20072007-08-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1094 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1093 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1092 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1091 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1089 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1088 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

porady prawne online

Porady prawne

 • ZUS od munduru

  W ramach obowiązków zleconych przez pracodawcę, osoba zatrudniona w lasach państwowych w administracji (poza służbą leśną) musi korzystać z munduru. Po pobraniu (...)

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów szkoły

  Czy szkoła może wprowadzić obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów?

 • Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

  Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.