Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1326 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-27
Data wydania:2010-10-18
Data wejscia w życie:2010-10-27
Data obowiązywania:2010-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1326 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 200                — 14509 —                Poz. 1326


1326

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński — sprawozdawca, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

5) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

6) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

7) art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

8) art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

9) art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

10) art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

11) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

12) art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

13) art. 82 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych oraz art. 24 ust. 7 ustawy o rzecznikach patentowych z art. 32 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

14) art. 10 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 82 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze oraz w związku z art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych z art. 32 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 października 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, ze zm.), art. 2 w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, ze zm.), art. 26 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1326 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1325 z 20102010-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1324 z 20102010-10-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1323 z 20102010-10-27

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1322 z 20102010-10-27

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-20 poz. 874

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-43-2010 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 371

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 180

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.