Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 353 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-09
Data wydania:2010-02-19
Data wejscia w życie:2010-04-24
Data obowiązywania:2010-04-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 353 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 57                — 5044 —                Poz. 353


353

USTA WA z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w art. 19 ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 353 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 367 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 366 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 365 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 364 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 363 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 362 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 361 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 360 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 359 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 358 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 357 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 356 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 355 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 354 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 352 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 351 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 350 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.