Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 396 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-06
Data wydania:2011-03-15
Data wejscia w życie:2011-04-21
Data obowiązywania:2011-04-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 396 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4580 —                Poz. 396


396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 1a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178, z 2008 r. Nr 21, poz. 130, z 2009 r. Nr 52, poz. 431 oraz z 2010 r. Nr 236, poz. 1564.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. (poz. 396)

Załącznik nr 1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym

3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym

4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym

5. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Sądzie Rejonowym

6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym

7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Rejonowym

8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Sądzie Okręgowym

9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym

10. Punkt Informacyjny w Gdyni przy Sądzie Rejonowym

11. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym

12. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym

13. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym

14. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym

15. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym

16. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym

17. Punkt Informacyjny w Koninie przy Sądzie Okręgowym

18. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym

19. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym

20. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 396 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 722 z 20112011-08-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 395 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 394 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 393 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 392 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 391 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 390 z 20112011-04-06

  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-22 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 130

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2714

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-01 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.