Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2011 NR 73

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 722 z 20112011-08-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 396 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 395 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 394 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych


 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 393 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 392 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 391 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 390 z 20112011-04-06

  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.