Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wydania:2002-05-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 2002


Monitor Polski Nr 21                — 966 —                Poz. 375


375

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 30 maja 2002 r., wynosi 24% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 20022002-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 20022002-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 20022002-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 20022002-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 537

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.