Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 2004


167

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 143,53 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 20042004-02-23

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 155 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 154 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 152 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 151 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 150 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 149 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 148 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 147 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 94

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 317

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski 2012 poz. 90

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 264

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.