Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-30
Data wydania:2004-03-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 2004


248

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r. Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co następuje: Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w II kwartale 2004 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:

1) 9 681,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;

2) 13 717,00 zł jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO

1500. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 254 z 20042004-03-30

  Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 253 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 251 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 250 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 247 z 20042004-03-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 246 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 245 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 244 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 243 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 242 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 241 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 240 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 239 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 238 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 237 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 236 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 235 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 234 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg posiadania fotelika dla dzieci

  W jaki sposób przewozić dwoje dzieci (jednocześnie) w wieku 1 i 3 lata -zgodnie z prawem- samochodem Fiat 126p z 1986 r. nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na tylnym (...)

 • Zaliczka kwartalna na podatek

  Opłacam podatek dochodowy w formie kwartalnych zaliczek. W jakim terminie muszę opłacić zaliczkę za IV kwartał: do 20.XII w wysokości za III kw., czy do 20.I.2009 r.?

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

 • VAT od paliwa do samochodów osobowych

  Prowadzę działalność gospodarczą i mam zarejestrowane na firmę dwa samochody osobowe. Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów mogę odliczać VAT na zakup (...)

 • Księgowania zbiorcze faktur za paliwo w PKPiR

  Jesteśmy małym biurem rachunkowym. Obecnie prowadzimy księgowość dużej firmy handlowej. Firma posiada kilka samochodów w środkach trwałych - zarówno osobowe jak (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 27 poz. 465

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 55 poz. 755

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 na I kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 36 poz. 565

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 179

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 33 poz. 382

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.