Logowanie

Monitor Polski Nr 97, poz. 843 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-10
Data wejscia w życie:2009-01-31
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 97, poz. 843 z 2008


Monitor Polski Nr 97                — 4457 —                Poz. 843


843

UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. W uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 79, poz.

1120) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się dziedzinę nauki „11a. Nauki o zdrowiu”;

2) w dziedzinie nauki

13. Nauki rolnicze dodaje się dyscyplinę naukową „1a) biotechnologia”; Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

3) w dziedzinie nauki

14. Nauki techniczne dodaje się dyscyplinę naukową „8a) energetyka”;

4) w dziedzinie sztuki

20. Sztuki plastyczne: a) zmienia się nazwę dyscypliny artystycznej

2) sztuki użytkowe na „2) sztuki projektowe”, b) dodaje się dyscyplinę artystyczną „3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki”. §

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 97, poz. 843 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 854 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 853 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 852 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 850 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 849 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 848 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 847 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 846 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 845 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 844 z 20082008-12-31

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 842 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 841 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 840 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 839 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 838 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 837 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 831 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. nr 1130-16-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 828 z 20082008-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Obraz z USA

  Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam (...)

 • Dzieła sztuki-wysokość podatku VAT

  Czy właściciel galerii sztuki, uiszczający VAT od marży, powinien naliczać podatek wg stawki 7% czy 22% od marży?

 • Staż pracy a urlop bezpłatny

  Zatrudniliśmy nauczyciela, który w świadectwie pracy z poprzedniej szkoły ma wpisany okres zatrudnienia 2 lata w tym 1 rok urlopu bezpłatny. Jako podstawę udzielenia (...)

 • Wniosek o ponowną opinię biegłego

  Czy jeśli opinia biegłego lekarza w sprawie o rentę mnie nie zadowala, mogę wystąpić o ponowną opinię innego biegłego, jeśli tak to na jakich podstawach?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2011 nr 14 poz. 149

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1065

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2003 nr 13 poz. 197

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.