Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-29
Data wydania:2009-08-06
Data wejscia w życie:2009-08-06
Data obowiązywania:2010-01-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 2010


Monitor Polski Nr 4                — 183 —                Poz. 29


29

Rej. 140/2009 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323), odznaczeni zostają: na wniosek Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski: za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bodalski Jerzy, za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Klaczyński Ryszard,

3. Rudziński Maciej Antoni, za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szczepanik Ryszard Andrzej,

5. Wnuk Marian Tadeusz, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bubrzyk Krzysztof Andrzej,

7. Buler Wiesław Ryszard,

8. gen. bryg. Dziedzic Jan,

9. Grzelec Tadeusz,

10. gen. bryg. Poluchowicz Witold Marian,

11. Poświata Adam,

12. płk Skowroński Przemysław Jerzy,13. płk Witt Jarosław Piotr, za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa wodnego: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Reucki Andrzej Marian, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Telak Jerzy Dominik, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia

16. Jarzębiak Luba, za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz bezpieczeństwa publicznego

17. ppłk Kita Marek, za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny

18. Patkowski Janusz Witold, za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

19. Fijałkowski Wojciech, za wybitne zasługi w kultywowaniu twórczości ludowej, za działalność społeczną

20. Dzierzgowska Wanda Gertruda, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

21. Zioło Joanna Zofia, na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej, za krzewienie wartości narodowych wśród Polonii KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. ks. bp Karpiński Ryszard. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20102010-01-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 34 z 20102010-01-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010" oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 r. o nadnaiu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 30 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 28 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 27 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-41-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. nr 1130-40-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.