Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2009 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-29
Data wydania:2009-09-18
Data wejscia w życie:2009-09-18
Data obowiązywania:2010-01-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 2010


Monitor Polski Nr 4                — 186 —                Poz. 32


32

Rej. 187/2009 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 września 2009 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: na wniosek Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za wkład w rozwój muzealnictwa

1. Czubaczyński Marian Ryszard,

16. Juśko Edmund, za wybitne zasługi w pracy pedagogicznej i działalności społecznej

2. Wodzicka Teresa Katarzyna, za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości mleczarskiej

3. Choja Zenon, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej

4. Tadeusiewicz Hanna, za wybitne zasługi w dziedzinie nauk farmaceutycznych:

5. Marciniec Barbara,

6. Muszyński Zygmunt, za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia publicznego:

7. Krzanowski Maciej Wacław,

8. Ludwicki Jan Krzysztof,

9. Stypułkowska-Misiurewicz Hanna Teresa, za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej

10. Kulesza Michał Tadeusz,

17. Smolec Czesława, za wybitne zasługi w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej

18. Zalisz Jan, za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej muzyki chóralnej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

19. Buczkowski Tadeusz Stanisław, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

20. Wiederek Jan Henryk, na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie nauk medycznych KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Lubiński Jan Antoni. za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie nauk medycznych

11. Gawrońska-Szklarz Barbara Alicja, za wybitne zasługi w twórczości artystycznej i działalności społecznej na rzecz upowszechniania kultury

12. Kubala Karol, za wybitne zasługi dla rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej:

13. Drzewiecki Stanisław,

14. Jassak Wojciech Paweł,

15. Maksymiuk Zbigniew, za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za działalność społeczną

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20102010-01-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 34 z 20102010-01-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010" oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 r. o nadnaiu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 30 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 28 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 27 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-41-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. nr 1130-40-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.