Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-29
Data wydania:2010-01-20
Data wejscia w życie:2010-01-29
Data obowiązywania:2010-01-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2010


Monitor Polski Nr 4                — 202 —                Poz. 46


46

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Stanisław Biernat — sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

w czasie trwania kadencji Sejmu, przepis ten ogranicza wysokość subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa, z art. 2 i art. 11 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 10 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepisy te naruszają zasadę prawidłowej legislacji poprzez niezapewnienie odpowiedniej vacatio legis, z art. 2 Konstytucji, or ze ka :

1. Art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw: a) je st zgodny z zasadami: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów w toku wynikającymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) je st zgodny z art. 11 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 8 ust. 3 w związku z art. 10 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje zastosowanie sposobu obliczania wysokości rocznej subwencji, określonego w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, do ustalania kwot rat należnych za kwartały zakończone lub rozpoczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, je st nie zgodny z zasadą prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji.

3. Regulacja powołana w punkcie 2 nie jest nierozerwalnie związana z całą ustawą. Bohdan Zdziennicki Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Andrzej Rzepliński

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 stycznia 2010 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z naruszeniem zasad bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku, w okresie roku budżetowego,

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20102010-01-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 20102010-01-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 34 z 20102010-01-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010" oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 r. o nadnaiu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 30 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 28 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 27 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-41-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 20102010-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. nr 1130-40-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.