Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 53 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-05
Data wydania:2010-01-26
Data wejscia w życie:2010-01-26
Data obowiązywania:2010-02-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 53 z 2010


Monitor Polski Nr 6                — 219 —                Poz. 53


53

UCHWAŁA Nr 15 RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. Upoważnia się Komitet do Spraw Europejskich do:

1) rozpatrywania i rozstrzygania w zakresie: a) o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, b) dokumentów związanych z przygotowaniami i obsługą Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

2) uzgadniania projektów: a) dokumentów rządowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, b) innych niż określone w pkt 1 i lit. a dokumentów rządowych związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ujętych w programach prac rządu. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 53 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 55 z 20102010-02-05

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 54 z 20102010-02-05

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 52 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-13-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 51 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-12-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 50 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-11-09 o nadaniu tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemca

  Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na (...)

 • Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

  Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 554

  Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 453

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 379

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń — czerwiec 2008 r. (podczas Prezydencji słoweńskiej)

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 524

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas Prezydencji szwedzkiej)

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 380

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec — grudzień 2008 r. (podczas Prezydencji francuskiej)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.