Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 55 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-05
Data wydania:2010-01-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-02-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 55 z 2010


Monitor Polski Nr 6                — 221 —                Poz. 55


55

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że:

1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/7(5)12/2009 w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów

1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

indywidualnych, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne — obowiązujące;

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 22 stycznia 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 55 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 54 z 20102010-02-05

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 53 z 20102010-02-05

  Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 52 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-13-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 51 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-12-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 50 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-11-09 o nadaniu tytułu profesora

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.