Logowanie

Monitor Polski Nr 89, poz. 1033 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-11-23
Data wejscia w życie:2010-11-30
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 89, poz. 1033 z 2010


Monitor Polski Nr 89                — 4912 —                Poz. 1033


1033

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się:

1) wzory, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

1)

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda. §

2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 grudnia 2010 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. (poz. 1033)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.

Załącznik nr 1

WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 10 zł U dołu, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej, z lewej strony orła, napis: 10/ZŁ. Centralnie, stylizowany wizerunek zarysu sylwetki artysty grającego na fortepianie. Z prawej strony oznaczenie roku emisji:

2010. Z lewej strony, u góry, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW 10 zł U dołu, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W środku, stylizowany wizerunek okładki albumu „Astigmatic”, przedstawiającej wizerunek Krzysztofa Komedy z profilu, z wkomponowanymi literami A i B. U góry okładki napisy: Polish/jazz oraz ASTIGMATIC/Komeda. Z lewej strony prostopadle napis: RZECZPOSPOLITA/ 10 ZŁ POLSKA. U dołu, z lewej strony, oznaczenie roku emisji:

2010. U dołu napis: KRZYSZTOF KOMEDA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW Stylizowane wizerunki zarysów postaci grających na instrumentach: fortepianie, kontrabasie, perkusji, saksofonie i trąbce. Po lewej stronie prostopadle napis: HISTORIA POLSKIEJ. U góry napis: MUZYKI ROZRYWKOWEJ

strona Centralnie, stylizowany wizerunek artysty odwrotna grającego na fortepianie. Poniżej rąk artysty stylizowane nuty. W tle wizerunki instrumentów muzycznych: trąbki, saksofonu i górnej części kontrabasu oraz wizerunek szpuli filmowej. Z lewej strony prostopadle napis: KOMEDA/KRZYSZTOF. Z prawej strony prostopadle umieszczony w przeciwnym kierunku napis: HISTORIA/ POLSKIEJ MUZYKI/ROZRYWKOWEJ Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Próba Wielkość emisji (w sztukach) gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 60 000

gładki 14,14 28,2 × 28,2 (kwadrat) Ag 925/1000 60 000

Monitor Polski Nr 89                — 4913 —                Poz. 1033


Załącznik nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość Cechy strona graficzne główna 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW

strona Stylizowany wizerunek profilu Krzysztofa Komedy. U dołu napis: KRZYSZTOF/ odwrotna KOMEDA. W otoku napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Stop Wielkość emisji (w sztukach) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 400 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 89, poz. 1033 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1040 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1039 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1038 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1037 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1036 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1035 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1034 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1032 z 20102010-11-30

  Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1031 z 20102010-11-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.