Logowanie

Monitor Polski Nr 89, poz. 1040 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-11-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 89, poz. 1040 z 2010


Monitor Polski Nr 89                — 4939 —                Poz. 1040


1040

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2010 r. wynoszą odpowiednio:

1) 27 093,40 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości: — 2 179,70 zł — od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r., — 2 270,60 zł — od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r., — 2 321,50 zł — od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., — 2 238,50 zł — od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r., — 2 242,20 zł — od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;

2) 50 316,10 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości: — 4 048,10 zł — od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r., — 4 216,70 zł — od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r., — 4 311,30 zł — od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., — 4 157,30 zł — od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r., — 4 164,00 zł — od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Z. Derdziuk

— 4940 —

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 3478/W/C/2010

ISSN 0209-214X

Cena 9,00 zł

(w tym 7 % VAT)

pobierz plik

Monitor Polski Nr 89, poz. 1040 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1039 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1038 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1037 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1036 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1035 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1034 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1033 z 20102010-11-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1032 z 20102010-11-30

  Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1031 z 20102010-11-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.