Logowanie

Monitor Polski Nr 92, poz. 1064 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-11-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 92, poz. 1064 z 2010


Monitor Polski Nr 92                — 4991 —                Poz. 1064


1064

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 listopada 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 20 stycznia 2010 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez podpisanie. Umowa weszła w życie w dniu 27 sierpnia 2010 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 92, poz. 1064 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1066 z 20102010-12-07

    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1065 z 20102010-12-07

    Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1063 z 20102010-12-07

    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.