Logowanie

Monitor Polski Nr 117, poz. 1184 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-15
Data wejscia w życie:2011-12-29
Data obowiązywania:2011-12-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 117, poz. 1184 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 117                — 7371 —                Poz. 1184


1184

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających

20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o  Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z  2005  r. Nr  1, poz.  2, z  późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:  § 1. Ustala się:  1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, 

1) Zmiany

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w  załączniku nr 2 do zarządzenia  —  upamiętniających

20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  §  2.  Monety, o  których mowa w  § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 stycznia 2012 r.  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  167, poz.  1398, z  2006  r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i  Nr  143, poz.  1164, z  2010  r. Nr  109, poz.  709 i  Nr  257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1184)

Załącznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW. Centralnie, stylizowany wizerunek gitary, której górną część gryfu tworzą stylizowane wizerunki serduszek. Po lewej stronie gryfu gitary napis: 20, a po prawej napis: Lat. W otoku napis: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,00 CuAl5Zn5Sn1 1 000 000

strona odwrotna Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Stop Wielkość emisji (w sztukach)

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 117, poz. 1184 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1189 z 20112011-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1188 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1187 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1186 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1185 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1183 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1182 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 1131-18-2011 o powołaniu członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1181 z 20112011-12-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1180 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1179 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 877

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2012 poz. 105

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.