Logowanie

Monitor Polski Nr 117, poz. 1188 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 117, poz. 1188 z 2011


Monitor Polski Nr 117                — 7376 —                Poz. 1188


1188

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z  dnia 27  lipca 2001  r. — Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz.  U. Nr  98, poz.  1070, z  późn. zm.1)) w  związku z  art.  29 ustawy z  dnia 25 lipca 2002  r. — Prawo o  ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr  153, poz. 1269, z późn. zm.2)) obwieszcza się, co następuje:

1)

W wojewódzkich sądach administracyjnych zostały zwolnione stanowiska sędziego:

1) jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku;

2) jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 1 marca 2002  r. w  sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  154, poz.  1787, z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, Nr  213, poz.  1802 i  Nr  240, poz.  2052, z  2003  r. Nr  188, poz.  1838 i  Nr  228, poz.  2256, z  2004  r. Nr  34, poz.  304, Nr  130, poz.  1376, Nr  185, poz.  1907 i  Nr  273, poz.  2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1044 i  Nr  218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr  138, poz.  976, Nr  204, poz.  1482 i  Nr  230, poz.  1698, z  2008  r. Nr  223, poz.  1457, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  234, poz.  1571, z  2009  r. Nr  1, poz.  4, Nr  9, poz.  57, Nr  26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  169, poz.  1417, z  2009  r. Nr  219, poz.  1706, z  2010  r. Nr  36, poz.  196 oraz z  2011  r. Nr  126, poz.  714 i Nr 203, poz. 1192.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego:  R. Hauser

pobierz plik

Monitor Polski Nr 117, poz. 1188 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1189 z 20112011-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1187 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1186 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1185 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1184 z 20112011-12-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1183 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1182 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 1131-18-2011 o powołaniu członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1181 z 20112011-12-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1180 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1179 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 86 poz. 901

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 527

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-21-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 72

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.