Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 389 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-04-12
Data wejscia w życie:2011-05-06
Data obowiązywania:2011-05-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 389 z 2011


Monitor Polski Nr 33                — 1320 —                Poz. 389


389

UCHWAŁA Nr 50 RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie Nawiązując do postanowień dokumentu końcowego IV Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji w sprawie demokracji, rozwoju i zwalczania ubóstwa, która odbyła się w dniach 14—17 listopada 2007 r. w Bamako w Republice Mali, oraz z zadowoleniem przyjmując decyzję w sprawie ustanowienia siedziby Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji w Warszawie, Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. 1. Potwierdza się zgodę na działanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji w Warszawie, zwanego dalej „Sekretariatem”.

2. Sekretariat jest traktowany tak jak instytucja organizacji międzynarodowej, w szczególności korzysta z przywilejów i immunitetów przysługujących takim instytucjom. § 2.

1. Pracownicy Sekretariatu zajmujący wyższe stanowiska oraz osoby delegowane do pracy w Sekretariacie przez państwa uczestniczące we Wspólnocie Demokracji, a także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem notyfikacji ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, są traktowani odpowiednio tak jak przedstawiciele dyplomatyczni albo członkowie ich rodzin, o których mowa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232).

2. Inni pracownicy Sekretariatu, a także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem notyfikacji ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, są traktowani odpowiednio tak jak funkcjonariusze albo członkowie ich rodzin, o których mowa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286). §

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 389 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 394 z 20112011-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 393 z 20112011-05-06

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 392 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 391 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 390 z 20112011-05-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 388 z 20112011-05-06

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 387 z 20112011-05-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1424

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-25 poz. 390

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisana w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-25 poz. 391

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków.

 • Monitor Polski 2010 nr 35 poz. 500

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.