Logowanie

Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-13
Data wydania:2011-05-27
Data wejscia w życie:2011-05-27
Data obowiązywania:2011-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 2011


Monitor Polski Nr 45                — 2525 —                Poz. 492


492

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego § 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz.  638, z  2001  r. Nr  98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja WRÓBLA. § 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 29 maja 2011 r. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

pobierz plik

Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 511 z 20112011-06-13

  Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 510 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 509 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 508 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 506 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 505 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 504 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 20112011-06-13

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 501 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 500 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 499 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 498 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 497 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 496 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 495 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 494 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 493 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 491 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.