Logowanie

Monitor Polski Poz. 449 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-26
Data wydania:2012-06-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 449 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 449

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje: W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie;

4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;

6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;

13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;

14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu;

15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;

16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie;

17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie;

18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu;

19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu

Monitor Polski oraz utworzone:

–2–

Poz. 449

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Choszcznie;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku;

6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myślenicach;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu;

11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu;

13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich;

14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;

15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim;

16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie;

17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Prokurator Generalny: A. Seremet

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 449 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.