Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1929 NR 25

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 268 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 267 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 266 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 265 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1929 r. o ulgach celnych.


 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 264 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 263 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 262 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 259 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwokackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 258 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 257 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o poborze rekruta w 1929 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 261 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 260 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o wystawianiu skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.