Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-15
Data wydania:2002-10-11
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 2002


Strona 1 z 2
1412

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1183) prostuje się następujący błąd: załącznik do ustawy powinien mieć brzmienie:


„WYKAZ USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SI¢ 17% STAWK¢ RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Objaśnienie: Wyróżnik „ex” oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Lp. 1 1 2

Symbol PKWiU 2 22.33.10 50.10.30

Nazwa usługi 3 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych

Dziennik Ustaw Nr 172 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50.30.30 50.40.30 grupa 51.1 grupa 55.1 grupa 55.2 63.12.12 63.12.14–00.30 63.21.24 63.21.25–00.10 63.22.12 grupa 63.3 sekcja J sekcja K z wyjątkiem: 71.4 72.5 74.70.12 74.70.13 74.70.14 74.70.15 74.70.16 74.82 16 sekcja L z wyjątkiem: 75.25.11 75.25.12 ex 17 sekcja M z wyjątkiem: 80.10.11 ex 18 85.1 2                — 11083 — 3                Poz. 1412


Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym Usługi hoteli Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych Usługi parkingowe Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi Usługi pilotowania Usługi organizatorów i pośredników turystycznych Usługi pośrednictwa finansowego Usługi związane z nieruchomościami, wynajmem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej

Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących Usługi mycia okien Usługi sprzątania tradycyjnego Usługi sprzątania specjalistycznego Usługi czyszczenia pieców i kominów Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe Usługi związane z pakowaniem Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom Usługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe — dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej Usługi w zakresie edukacji

Usługi wychowania przedszkolnego — dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1411 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1410 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1409 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1407 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1403 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1402 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1401 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1406 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.