Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-22
Data wejscia w życie:1996-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. Art. 1. 1540, Nr 220, poz.

1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dzien- 1600.

USTAWA z dnia 22 grudnia 1995 r.

nikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.

3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1) wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego, [3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez inne ustawy.] <3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.>

4. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B.

5. (uchylony).

6. Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz wysokość opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Art. 1a. (uchylony). Art. 2.

1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających rejestracji sądowej powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie organu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany.

nowe brzmienie pkt 3 w ust. 3 w art. 1 wchodzi w życie z dn. 1.01.2007 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540)

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń. Art. 3. Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego. Art. 4.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

2006-12-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

  Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego (...)

 • Zwrot pieniędzy za okulary korekcyjne pracownika

  Czy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora dla pracownika? Wyniki badania okulistycznego wykazały (...)

 • Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek z oo

  W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszony został plan połączenia spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą. W artykule 504 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych (...)

 • Przerwa w pracy przy komputerze

  Praktycznie w każdy piątek pracuję po 14 godzin przy komputerze z monitorem ekranowym bez filtra. Czy jest to praca w warunkach szkodliwych? Moja praca obejmuje 5 dni w (...)

 • Cło na monitory komputerowe

  Czy turysta wracający z USA do Polski musi płacić cło za monitor (płaski wartości ok. 800$ ) zakupiony do użytku własnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1323

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-30 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarcaego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-09 poz. 143

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.